۱۴۰۳ يکشنبه ۳۱ تير
ثبت نام شانزدهمین دوره المپیادعلمی دانشجویان دانشگ
کارگاه
کارگاه دانش پژوهی
عکس مرکز مطالعات و توسعه آموزش
پاسخگویی اجتماعی دانشگاه
پاسخگویی اجتماعی کشور
اخلاق دانشگاه
اخلاق کشور
کارگاه اعتباربخشی
محرم
نکات شروع ترم
کارگاه مدیریت تضاد و تعارض
مدیریت زمان
کارگاه تربیت فرزند و فرزنداوری
پژوهش در آموزش
تجارب دانش پژوهی
بیست چهارمین همایش آموزش پزشکی
سلامت معنوی
ایده پردازی
مدرس خوب
سال نو
رهبری
مرکز آزمون
جلسه شورای EDC
 
 
آخرین اخبار